Broeders in Christus

Bijbelse woorden

In de Bijbel komen bepaalde Hebreeuwse of Griekse woorden voor die door vertalingen soms een eigen betekenis lijken te krijgen. Concordante vertalingen proberen met een dergelijk woord steeds hetzelfde Nederlandse woord te gebruiken waar andere vertalingen verschillende Nederlandse woorden gebruiken. Hierdoor is het voor de lezer niet altijd duidelijk dat het om één begrip gaat.

Hieronder staat een lijst Hebreeuwse of Griekse woorden, die we vaker voorkomen in de Schrift, en die sommigen als typisch Bijbels zullen zien. We proberen het gebruik van een sleutelwoord in de grondtekst te verklaren.

Deze verklaringen zijn voor het eerst verschenen in ons blad: Met open Bijbel.