Broeders in Christus

Het boek in onze handen

Het boek in onze handen

Ons geloof is gebaseerd op een boek, en dat boek noemen we de Bijbel. Dat is het geschreven woord van God. Door de eeuwen heen hebben tal van schrijvers de boodschappen opgeschreven die, gebundeld, voor ons nu die Bijbel vormen.


Kaft boek
  • Maar hoe is die ontstaansgeschiedenis verlopen? Hoe zag het er vroeger uit, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wie waren de schrijvers? En hoe zijn al die delen, die in de loop van eeuwen geschreven zijn, bij elkaar gekomen?
  • Hoe is dit geschreven Woord tot in onze tijd overgeleverd? Kunnen we er nog zeker van zijn dat het de oorspronkelijke boodschap is, of zijn daar in de loop der eeuwen wijzigingen in ontstaan, of misschien zelfs wel bewust aangebracht?
  • Hoe is het in onze taal terechtgekomen? Kunnen we er op vertrouwen dat wat wij lezen ook dat is wat God ons, in woorden van een andere taal, eigenlijk wilde vertellen? Maakt het wat uit hoe je het vertaalt, of gaat het alleen maar om het verhaal?
  • Hebben mensen in alle tijden toegang gehad tot dat Woord? Of zijn wij juist heel erg bevoorrecht dat wij maar naar een boekwinkel hoeven te lopen om een eigen Bijbel te kunnen bezitten, of om een versleten exemplaar te kunnen vervangen?


In Het Boek in onze handen willen we deze vragen nader bekijken. We willen u meenemen op een reis langs de boeiende geschiedenis van dit unieke Boek.

Formaat: 94 pagina’s A5


Klik hier voor de bestelinstructies.