Broeders in Christus

Christus in profetie

Na zijn opstanding zei de Here Jezus tegen zijn discipelen:

‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ (Lucas 24:44).

Hieronder gaan we in op deze drie (de wet, de profeten en de Psalmen) om voorbeelden te zien wat er over de Messias voorzegd was. Alle citaten in de serie zijn uit de NBV, tenzij anders vermeld.

De Knecht in Jesaja

Christus in de Psalmen

Christus in de Tora

Voorafschaduwingen van Christus

Deze studies zijn voor het eerst verschenen in ons blad Met open Bijbel. Gebundelde kopieën van deze onderwerpen kunnen ook als gedrukte boekjes aangevraagd worden. Momenteel zijn de volgende titels te verkrijgen:
  • De Knecht in Jesaja
  • Christus in de Psalmen
  • Christus in de Tora
  • Voorafschaduwingen van Christus
  • Vervulling van profetie (de 10 citaten in Matteüs)

Klik hier voor meer informatie.