Broeders in Christus

De wetsgeleerde Ezra

Auteur — Ezra

Tijd — 538 - 516 v.Chr.

Samenvatting —Het boek Ezra beschrijft twee fasen in de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap. Na de val van het Babylonische rijk door de Perzen kregen de Joden in 538 v.Chr. van de Pers Kores verlof om naar Juda terugkeren om daar de tempel te herbouwen. Hulp van de Samaritanen bij deze herbouw werd door hen afgewezen. Dit leidde tot  tegenwerking en vertraging. Ondanks deze vertragingen werd de Tempel 20 jaar later, onder Darius, toch voltooid en ingewijd. De tweede terugkeer, onder Ezra, vond plaats in 458 v.Chr. Bij zijn aankomst in Jeruzalem trof hij ontoelaatbare praktijken aan, waar hij onmiddellijk maatregelen tegen nam.

Terugkeer van de ballingen uit Babel — hoofdstuk 1 - 2

 1. Het bevel van Kores — hoofdstuk 1: 1 – 4
 2. Voorbereidingen voor de reis — hoofdstuk 1: 5 – eind
 3. De lijst van terugkerenden — hoofdstuk 2

Begin van de bouw van de Tempel— hoofdstuk 3 - 4

 1. Het altaar en de fundering van de tempel—hoofdstuk 3
 2. Tegenwerking door de Samaritanen—hoofdstuk 4

De bouw voltooid—hoofdstuk 5: 1 - 6: 22

 1. Hervatting van het werk—hoofdstuk 5: 1 - 5
 2. Brief van Tattenai aan Darius—hoofdstuk 5: 6 – eind
 3. Het antwoord van Darius—hoofdstuk 6: 1 – 12
 4. De Tempel gereed—hoofdstuk 6: 13 - 22

Ezra’s reis naar Jeruzalem—hoofdstuk 7-8

 1. Samenvatting—hoofdstuk 7: 1 – 10
 2. De brief van Artachsasta aan Ezra—hoofdstuk 7: 11 – eind
 3. De reis naar Jeruzalem—hoofdstuk 8

De hervorming — hoofdstuk 9 - 10

 1. Ezra geschokt door de situatie die hij in Jeruzalem aantreft, zijn gebed —hoofdstuk 9
 2. Zijn maatregelen om daar een einde aan te maken—hoofdstuk 10