Broeders in Christus

Landelijk predikingsfonds

Het Landelijk Predikingsfonds valt formeel onder Kerkgenootschap Ekklesia der Broeders in Christus Ede. Zie daarom voor alle gegevens daar.

Actueel verslag 2017: Alle voorgenomen activiteiten hebben wij kunnen uitvoeren:

Het Tijdschrift Met Open Bijbel is vijf maal naar ca. 300 lezers in Nederland en België verzonden.
In april is de website Met Open Bijbel in de lucht gegaan. Verschillende lezers zijn overgegaan op het digitaal lezen van het tijdschrift. 

Rond 200 boeken zijn aangevraagd en verzonden, naar aanleiding van boekbesprekingen in het tijdschrift en op de website van Met Open Bijbel, de verspreiding van folders en het boekenoverzicht op de website. Dit is een stijging van 25% tov 2016. Ook vragen sommigen boeken in pdf vorm aan.
Tientallen Bijbeleesroosters en andere hulpmiddelen voor het Bijbellezen werden aangevraagd en verzonden.

Het aantal mensen dat de schriftelijke Bijbelleescursus volgde steeg naar 8. De website van Met Open Bijbel wordt door steeds meer mensen gevonden en gebruikt.

 
Voorgenomen bestedingen 2018 De volgende uitgaven worden voorzien voor 2018 (in Euro's):
Uitgeven en verzenden van boeken en tijdschriften ca. € 5.000
Hosting en onderhoud website Met Open Bijbel ca. € 850
Overige uitgaven ca. € 500

 

Het overzicht van bezittingen/schulden en ontvangsten/uitgaven treft u aan in deze pdf: pdf