Broeders in Christus

Landelijk predikingsfonds

Het Landelijk Predikingsfonds valt formeel onder Kerkgenootschap Ekklesia der Broeders in Christus Ede. Zie daarom voor alle gegevens daar.

Actueel verslag 2022:

Het tijdschrift Met Open Bijbel is vijf keer naar ca. 245 lezers in Nederland en België verzonden. Er komen regelmatig nieuwe lezers bij, maar andere kant vallen er ook regelmatig af wegens o.a. ouderdom. ziekte of overlijden, maar ook tijdgebrek.

Rond 85 boeken en dvd's zijn aangevraagd en verzonden, naar aanleiding van boekbesprekingen in het tijdschrift en op de website van Met Open Bijbel en het boekenoverzicht op de website. Dit is wat minder dan in 2021, maar ook hier is duidelijk dat het lezen op zich afneemt. 

We stimuleren het lezen in pdf. Er zijn inderdaad regelmatig vragen om toezending van boeken in pdf, terwijl anderen ze direct van de website downloaden. Er zijn ook meer lezers die online het tijdschrift lezen en/of Bijbelleesroosters gebruiken, en daarom aangeven dat de papieren publicaties niet meer toegestuurd hoeven te worden.

Ca. 10 papieren Bijbelleesroosters en andere hulpmiddelen voor het Bijbellezen werden aangevraagd en verzonden. Het aantal mensen dat in 2022 de schriftelijke Bijbelleescursus volgde was 4. Omdat deze cursus normaal gesproken 1 jaar duurt, is het aantal deelnemers aan veranderingen onderhevig.

De website van Met Open Bijbel wordt door steeds meer mensen gevonden en gebruikt. Vooral bij plaatsing van advertenties neemt het aantal bezoekers sterk toe.

Er is regelmatig telefonisch en/of e-mail contact met belangstellden en lezers.

Voorgenomen bestedingen 2023 De volgende uitgaven worden voorzien voor 2023 (in Euro's):

Uitgeven en verzenden van boeken en tijdschriften ca. € 4.500
Hosting en onderhoud website Met Open Bijbel ca.    € 900
Overige uitgaven ca.    € 600

 

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven treft u aan in deze pdf: pdf