Broeders in Christus

Landelijk predikingsfonds

Het Landelijk Predikingsfonds valt formeel onder Kerkgenootschap Ekklesia der Broeders in Christus Ede. Zie daarom voor alle gegevens daar.

 

Actueel verslag 2019:

Alle voorgenomen activiteiten hebben wij kunnen uitvoeren:

Het Tijdschrift Met Open Bijbel is vijf maal naar ca. 265 lezers in Nederland en België verzonden. Er komen maandelijks nieuwe lezers bij, maar andere kant vallen helaas regelmatig af wegens o.a. overlijden, ziekte of ouderdom.

Rond 200 boeken zijn aangevraagd en verzonden, naar aanleiding van boekbesprekingen in het tijdschrift en op de website van Met Open Bijbel, de verspreiding van folders en het boekenoverzicht op de website. Dit is ongeveer gelijk aan dat van 2018.

Wij stimuleren lezen in pdf. Er zijn inderdaad regelmatig vragen om toezending van boeken in pdf, terwijl anderen ze direct van de website downloaden. Er zijn ook lezers die online het tijdschrift lezen en/of Bijbelleesroosters gebruiken.

Ca. 40 Bijbeleesroosters en andere hulpmiddelen voor het Bijbellezen werden aangevraagd en verzonden.
Het aantal mensen dat in 2019 de schriftelijke Bijbelleescursus volgde was 8. Omdat deze cursus normaal gesproken 1 jaar duurt, is het aantal deelnemers aan veranderingen onderhevig.

De website van Met Open Bijbel wordt door steeds meer mensen gevonden en gebruikt. Deze website is in 2019 uitgebreid met een aantal afdelingen.

In Amersfoort zijn folders verspreid voor een themadag en om de Met Open Bijbel website meer bekndheid te geven. In Amersfoort is in maart deze themadag gehouden die door 14 belangstellenden werd bijgewoond.

 

Voorgenomen bestedingen 2020 De volgende uitgaven worden voorzien voor 2020 (in Euro's):

Uitgeven en verzenden van boeken en tijdschriften ca. € 4.000
Themadagen ca. € 1.000
Hosting en onderhoud website Met Open Bijbel ca.    € 750
Overige uitgaven ca.    € 500

 

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven treft u aan in deze pdf: pdf