Broeders in Christus

Landelijk predikingsfonds

Het Landelijk Predikingsfonds valt formeel onder Kerkgenootschap Ekklesia der Broeders in Christus Ede. Zie daarom voor alle gegevens daar.

Actueel verslag 2018:

Alle voorgenomen activiteiten hebben wij kunnen uitvoeren:

Het Tijdschrift Met Open Bijbel is vijf maal naar ca. 300 lezers in Nederland en België verzonden.

Rond 200 boeken zijn aangevraagd en verzonden, naar aanleiding van boekbesprekingen in het tijdschrift en op de website van Met Open Bijbel, de verspreiding van folders en het boekenoverzicht op de website. Dit is nagenoeg gelijk aan 2017. Ook vragen sommigen boeken in pdf vorm aan. Er zijn lezers die online het tijdschrift, boeken of Bijbelleesroosters gebruiken.

Tientallen Bijbeleesroosters en andere hulpmiddelen voor het Bijbellezen werden aangevraagd en verzonden.
Het aantal mensen dat de schriftelijke Bijbelleescursus volgde steeg naar 12.

De website van Met Open Bijbel wordt door steeds meer mensen gevonden en gebruikt.
In Haarlem zijn folders verspreid en er is online geadverteerd om de website meer bekendheid te geven.

Voorgenomen bestedingen 2019 De volgende uitgaven worden voorzien voor 2019 (in Euro's):
Uitgeven en verzenden van boeken en tijdschriften ca. € 5.000
Themadagen ca. € 2.500
Hosting en onderhoud website Met Open Bijbel ca.  € 1000
Overige uitgaven ca.    € 500

 

Het overzicht van bezittingen/schulden en ontvangsten/uitgaven treft u aan in deze pdf: pdf