Landelijk predikingsfonds

Het Landelijk Predikingsfonds valt formeel onder Kerkgenootschap Ekklesia der Broeders in Christus Ede. Zie daarom voor alle gegevens daar.

Actueel verslag 2016: Alle voorgenomen activiteiten hebben wij kunnen uitvoeren:

Het Tijdschrift Met Open Bijbel is vijf maal naar ca. 300 lezers in Nederland en België verzonden.
In april is de website Met Open Bijbel in de lucht gegaan. Verschillende lezers zijn overgegaan op het digitaal lezen van het tijdschrift. 

Rond 160 boeken zijn aangevraagd en verzonden, naar aanleiding van boekbesprekingen in het tijdschrift en op de website van Met Open Bijbel, de verspreiding van folders en het boekenoverzicht op de website. Ook vragen sommigen boeken in pdf vorm aan.
Tientallen Bijbeleesroosters en andere hulpmiddelen voor het Bijbellezen werden aangevraagd en verzonden.
Met het januarinummer van 2016 zijn dvd’s met presentaties verstuurd naar lezers van Met Open Bijbel.

Gemiddeld volgden 5 mensen de schriftelijke Bijbelleescursus.

 
Voorgenomen bestedingen 2017 De volgende uitgaven worden voorzien voor 2017 (in Euro's):
Uitgeven en verzenden van boeken en tijdschriften ca. € 4.250
Hosting en onderhoud website Met Open Bijbel ca. € 750
Overige uitgaven ca. € 500

 

Het overzicht van bezittingen/schulden en ontvangsten/uitgaven treft u aan in deze pdf: pdf

Copyright © 2011 Broeders in Christus