Broeders in Christus

Overzicht van de structuur in Jesaja

DE STRUCTUUR VAN JESAJA

Hoofdstukken
in Jesaja

Boek 1: de onvolmaakte mens en de onvolmaakte koning Jesaja 1 - 39
1 Inleiding:
Wat er allemaal mis was in het Juda van Jesaja’s tijd
1 - 5
  Jesaja’s roeping 6
2 De goddeloze Achaz en Gods komende koning 7 - 12
3 De weg naar Gods Koninkrijk 13 - 27
4 God als bestuurder van de geschiedenis 28 - 35
5 Gods teken:
Bevrijding uit de macht van Assur als profetisch teken van de betrouwbaarheid van zijn belofte van een grotere bevrijding
36 - 37
6 Terugblik: de menselijke maat en Gods maatstaf 38 - 39
Boek 2: Gods plan ontvouwd Jesaja 40 - 55
1 Troost voor allen: Joden en heidenen 40:1 - 42:17
2 Gods plan ontvouwd 42:18 - 44:20
3 De bevrijding: het werk van Kores 44:21 - 48:22
4 De verlossing: het werk van de Knecht 49 - 55
Boek 3: het pad naar de overwinning Jesaja 56 - 66
1 Het ideaal en de praktijk 56:1 - 59:15a
2 De overwinning 59:15b - 63:6
3 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 63:7 - 66:24