Broeders in Christus

Broeders in Christus

De naam 'Broeders in Christus' duidt een onafhankelijk protestants christelijke groepering aan, die haar geloof volledig en uitsluitend op de Bijbel baseert. De naam, die wellicht wat ouderwets overkomt, is genomen uit de aanhef van de brief van Paulus aan de gemeente te Kolosse. In een nieuwere vertaling staat daar "Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus". Het tweede deel van deze zin is een goede beschrijving van ons: gelovige broeders en zusters die in verschillende plaatsen gemeenten vormen om in een eenheid elkaar op te bouwen. Ons doel is te leven door het geloof in onze Here Jezus, naar het voorbeeld dat Hij en zijn apostelen hebben gegeven. Wij komen regelmatig bij elkaar, zowel voor Bijbelstudie als voor een wekelijks breken van het brood ('avondmaalsviering'). Wij streven er naar terug te grijpen op het geloof van de Christenen van de eerste eeuw.

Wij zien de Bijbel als Gods woord, en leggen nadruk op het nut om dat woord te lezen en te bestuderen. Daarmee luisteren we naar onze Schepper. Wij proberen dan ook om anderen aan te moedigen tot het zelf lezen van de Bijbel. Wij bieden hier dan ook op verschillende manieren hulp bij aan.

Indien u belangstelling heeft voor Bijbelstudie, vraag dan een proefnummer van ons tijdschrift Met open Bijbel aan.

Op deze site geven we achtergrondinformatie over de Bijbel. U vindt daarom verschillende opties in het menu hierboven.
Onder Bijbel treft u informatie over de boeken, personen en plaatsen aan, naast informatie hoe de Bijbel tot stand kwam.
Iets waar je als bijbellezer continu op bedacht moet zijn, is het feit dat de Bijbel taal gebruikt op een manier die wij moderne westerlingen niet gewend zijn. Met Taal wordt hier verder op ingegaan, met verschillende voorbeelden van ondermeer beeldtaal.
Onder Vertalingen geven we naast een overzicht hoe de Bijbel door de eeuwen is vertaald ook de verschillende methoden om te vertalen, en het resultaat hiervan in beschikbare Nederlandse vertalingen.
Een aantal artikelenseries uit verschenen nummers van ons blad zijn bij elkaar gebracht onder Studies.

Informatie over ons tweemaandelijks tijdschrift, Bijbelleesroosters en door ons uitgegeven boeken over Bijbelse onderwerpen kunt u vinden onder Publicaties. Verder organiseren wij ook regelmatig tentoonstellingen, seminars en  lezingen om te helpen bij individuele Bijbelstudie.

Kunt u een Bijbelvers niet vinden? Begrijpt u een vers niet? Of heeft u vragen over iets dat u hebt gelezen in een van onze uitgaven? Stuur een berichtje naar: vragen@broedersinchristus.nl. Wij doen ons best u te helpen.

Voor algemene informatie over onze broederschap of ander contact, kunt u terecht bij:  info@broedersinchristus.nlLaatste wijziging website: 28 januari 2019