Broeders in Christus

Het Bijbelboek Ruth

Auteur — Onbekend

Globale tijd — ca. 1100 v.Chr.

Samenvatting — Het boek Ruth dateert uit de tijd van de richters. Het laat zien dat God in een tijd van nationaal verval en zedeloosheid een ‘overblijfsel’ in stand hield dat als kern van een toekomstig herstel zou dienen. Dit zou tot stand worden gebracht door een nakomeling van Ruth – David – uit wiens lijn de Messias zou stammen. Er wordt geen aanduiding gegeven van de auteur. Men neemt aan dat het boek na het tijdperk van de richters is geschreven en dat het de gewoonten uit die tijd beschrijft.

  1. De onzelfzuchtige keus van Ruth — hoofdstuk 1
  2. De betrouwbare dienst van Ruth — hoofdstuk 2
  3. Haar deugdzame beroep op Boaz — hoofdstuk 3
  4. Haar gezegende beloning — hoofdstuk 4