Broeders in Christus

Het Bijbelboek Richteren (Rechters)

Auteur — Mogelijk Samuel

Globale tijd — ca. 1200 - 1100 v.Chr.

Samenvatting — Het boek Rechters (Richteren), dat hier ‘leiders’ betekent, handelt over de tijd vanaf de dood van Jozua tot de oprichting van de monarchie onder Saul. In die tijd waren de zeden zeer slecht omdat de Israëlieten geneigd waren om de zedeloosheid van de inwoners van het land over te nemen. God heeft ‘richters’ aangesteld die de zaken en het volk van Israël moesten leiden en moesten rechtspreken. Het boek Rechters eindigt met ons voor te bereiden op het verlangen van het volk naar een aardse koning.

Het boek is niet volledig in chronologische volgorde geschreven. Zie ook het schema hieronder. De laatste hoofdstukken (hier aanhangsels genoemd) spelen zich af tijdens de eerdere hoofdstukken. 

Inleiding — hoofdstuk 1: 1-36

  1. Politieke achtergrond van het tijdperk van de richters — hoofdstuk 1
  2. Godsdienstige achtergrond van het tijdperk van de richters —hoofdstuk 2: 1-5

Geschiedenis van de richters — hoofdstuk 2: 6 - 16: eind

  1. Het lukte Israël niet om de oorspronkelijke bewoners van het land en de vijandige buurvolken te weerstaan — hoofdstuk 2: 6 - 3: 6
  2. De verdrukkers en de redders van Israël — hoofdstuk 3: 7 - 16: eind

Wetteloosheid gedurende het tijdperk van de richters — hoofdstuk 17 - 21

  1. Aanhangsel 1: Verwording van de leer — hoofdstuk 17 - 18
  2. Aanhangsel 2: Verwording van de praktijk — hoofdstuk 19 - 21