Broeders in Christus

Het Bijbelboek Psalmen

Auteurs — David en anderen

Globale tijd — ca. 1000 - 700 v.Chr.

Samenvatting — De Psalmen zijn verdeeld in vijf boeken, elk boek volgens zijn eigen indeling. De Psalmen zijn een vorm van Hebreeuwse poëzie, waarvan vele bestemd voor muzikale begeleiding. De inhoud van de Psalmen bevat Messiaanse profetie, lof aan God en visioenen van het komende Koninkrijk en de heerlijkheid daarvan. David wordt genoemd als auteur van ongeveer de helft van de Psalmen. Enkele anderen zijn verantwoordelijk voor nog eens vijftien Psalmen; de overige zijn anoniem.

Boek 1     Over de mens —Gods raad aan de mens.
                   Psalmen 1 - 41

Boek 2     Over Israël—Gods raad aan Israël.
                   Psalmen 42 - 72

Boek 3     Over het heiligdom en de wet
                   Psalmen 73 - 89

Boek 4     Over Israël en de volkeren van de aarde
                   Psalmen 90 - 106

Boek 5     Over God en Zijn Woord.
                   Psalmen 107 - 150

De eerste twee Psalmen zijn eigenlijk geen onderdeel van boek 1, maar vormen een inleiding voor de Psalmen als geheel. 

De laatste 5 Psalmen van boek 5 maken daar eigenlijk ook geen deel van uit. Het zijn bijzondere Psalmen als een soort samenvatting van het geheel. Allen beginnen en eindigen met ‘Halleluja’.

De naam: — In het Hebreeuws heet dit boek tehiliem dat lofprijzing betekent. Dat woord komen we maar eenmaal tegen als titel, en wel in Psalm 145: een loflied van David. De naam Psalmen komt van de benaming in de Griekse vertaling van het Oude Testament (de Septuaginta of LXX) waar het boek Psalmos (lied) heette.