Broeders in Christus

Het Bijbelboek Prediker

Auteur — Salomo

Tijd — 960 v.Chr.

Samenvatting — Prediker is het laatste boek van de literatuur der wijsheid. De naam Prediker stamt van een woord met de betekenis „samenbrengen.” Het boek is dus een verzameling van vele wijze gezegdes en spreuken van Salomo. Meestal bevat het boek commentaar op het leven. Nadat hij een leven van geneugten heeft geleid, concludeert Salomo dat het leven ‘niets’ is, een leegte (NBG’51: ijdelheid). En wie zou beter over het leven kunnen spreken dan iemand aan wie alles werd gegeven. Zonder God heeft het leven geen betekenis. Al zijn bezit zou niets betekenen. Daarom zegt hij tot slot dat de mens God moet vrezen en zijn geboden moet onderhouden.

  1. Alles is leegte —hoofdstuk 1: 1 – 11
  2. De conclusie uit zijn eigen ervaring—hoofdstuk 1: 12 - 2:eind
  3. Alles heeft zijn juiste tijd—hoofdstuk 3
  4. De les uit het leven —hoofdstuk 4: 1 – 16
  5. Waarschuwing tegen onoprechtheid —hoofdstuk 4: 17 - 5: 6
  6. De leegte van de rijkdom—hoofdstuk 5: 7 - eind
  7. De leegte van menselijk streven—hoofdstuk 6 – 11:6
  8. Raad en waarschuwingen voor de jeugd—hoofdstuk 11: 7 - 12: 7
  9. Slotwoord—hoofdstuk 12: 8 - eind