Broeders in Christus

De profetie van Obadja

Auteur — Obadja

Tijd — Onzeker. Sommigen menen ongeveer 840 v Chr, anderen kort na 587 v.Chr.

Samenvatting — Obadja’s naam betekent “Knecht van Jahwe”. Hij spreekt een oordeel uit over het volk Edom wegens hun vijandschap jegens Israël ten tijde van een aanval op Jeruzalem. Zij hadden zich verheugd over het voordeel dat die aanval hen zou brengen. Die aanval zou kunnen zijn die genoemd wordt in 2 Kronieken 21:16-17.  Edom had zich kort daarvoor kunnen bevrijden van de overheersing van Juda. Maar die aanval kan ook zijn de verovering door Babel. Voor de eerste datum pleit het feit dat Jeremia een aantal verzen uit deze profetie citeert in zijn profetie over Edom (Jeremia 49), en dat was vóór de aanval van Babel.

Op "de dag des Heren" (de tijd van Gods oordeel) zal er echter juist alleen ontkoming zijn op Sion. Edom was het volk dat afstamde van Ezau, de tweelingbroer van Jakob (Israël).