Broeders in Christus

Het Bijbelboek Numeri

Auteur — Mozes

Globale tijd — ca. 1.250 v.Chr.

SamenvattingNumeri is het vierde boek van de Pentateuch. Het is een historisch boek. De naam is afgeleid van het Griekse woord “Arithmoi”, dat telling betekent, omdat er twee volkstellingen in worden vermeld. De Hebreeuwse naam is “In de woestijn”, omdat het vertelt over de Israëlieten in de woestijn, na de uittocht uit Egypte. Vanwege een opstand, konden er van de volwassen mannen die uit Egypte waren bevrijd uiteindelijk maar twee het beloofde land Kanaän binnengaan. Het boek beslaat een tijdsperiode van 38 jaar, maar handelt voornamelijk over het begin en het eind daarvan.

Voorbereidingen in de woestijn — hoofdstuk 1 - 10: 10

 1. De strijders geteld — hoofdstuk 1
 2. De legering van de stammen — hoofdstuk 2
 3. De dienst van de helpers — hoofdstuk 3 - 4
 4. Het rein houden van de legerplaats — hoofdstuk 5
 5. Toewijding aan God — hoofdstuk 6
 6. Vrijwillige bijdragen aan God — hoofdstuk 7
 7. God en Zijn volk—hoofdstuk 8 - 10: 10

Gebrek aan geloof, in de woestijn — hoofdstuk 10: 11 - 19: eind

 1. Vertrek van Sinaï op bevel van God — hoofdstuk 10:11- eind
 2. Geklaag en ontevredenheid — hoofdstuk 11 - 12
 3. Gebrek aan geloof, God verworpen — hoofdstuk 13 - 14
 4. Onderwijs aan de volgende generatie — hoofdstuk 15
 5. Opstand tegen de door God aangestelden — hoofdstuk 16 - 19

Rechtvaardiging in de woestijn — hoofdstuk 20 - 36

 1. Het laatste jaar: van Kades tot Chorma — hoofdstuk 20 - 21: 3
 2. Naar Moab via Ezeon-Geber — hoofdstuk 21: 4-eind
 3. Bileams vloek in een zegen veranderd — hoofdstuk 22 - 25
 4. Voorbereidingen voor de intocht in het land — hoofdstuk 26 - 36