Broeders in Christus

Het boek van Nehemia

Auteurs —Nehemia

Tijd — ca. 450 - 430 v.Chr.

Samenvatting — Het boek begint met Nehemia’s aanstelling tot landvoogd over het land Juda en over Jeruzalem. Hij reist daarheen en organiseert de herbouw van de stadsmuur, ondanks tegenwerking van de buurvolken en interne onenigheid onder het Joodse volk. Na het herstel van de muur vestigden meer teruggekeerde ballingen zich in Jeruzalem Zijn toewijding aan God is voor Nehemia aanleiding om een aantal godsdienstige hervormingen door te voeren. Daaronder het in het openbaar voorlezen uit de wet. Na een periode van afwezigheid moet hij echter constateren dat veel van zijn hervormingen alweer zijn verwaarloosd.

Nehemia naar Jeruzalem — hoofdstuk 1 - 2

  1. Nehemia hoort van de toestand in Jeruzalem — hoofdstuk 1
  2. Hij vraagt de koning om volmachten en vertrekt naar Jeruzalem — hoofdstuk 2: 1 – 8
  3. Zijn inspectie van de muren — hoofdstuk 2: 9 - eind

Herbouw van de muren en poorten van Jeruzalem — hoofdstuk 3 - 7: 4

  1. Nehemia organiseert de herbouw—hoofdstuk 3
  2. De tegenwerking van de buurvolken—hoofdstuk 4
  3. Nehemia’s hervormingen, als landvoogd—hoofdstuk 5
  4. Voltooiing van de muur—hoofdstuk 6 - 7: 4

 

Nehemia’s hervormingen— hoofdstuk 7: 5 – 10:eind

  1. De lijst van de vroeger, onder Zerubbabel, teruggekeerden — hoofdstuk 7: 5 - eind
  2. Voorlezing van de wet  en de viering van het loofhuttenfeest— hoofdstuk 8
  3. Dag van boete en smeekbede, schriftelijke verbondsverklaring betreffende het onderhouden van de wet — hoofdstuk 9 - 10

Inwijding van de herstelde muur en reorganisatie van het openbare leven — hoofdstuk 11-12

Nehemia’s ijver voor de wet — hoofdstuk 13