Broeders in Christus

De profetie van Nahum

Auteur — Nahum

Tijd — 620 v.Chr.

Samenvatting — Het boek Nahum is geschreven ongeveer 140 jaar na de gebeurtenissen die in het boek Jona stonden beschreven. Gedurende die periode was Ninevé weer teruggekomen op zijn berouw en bekering. Assyrië had intussen het noordelijke koninkrijk Israël in ballingschap gevoerd. Jona had een boodschap van barmhartigheid en bekering had gepredikt, maar Nahum predikte een boodschap van ondergang tegen Ninevé, de hoofdstad van Assyrië. Hoewel God het had gebruikt als zijn werktuig tegen Israël en Jeruzalem, zou het nu vernietigd worden wegens zijn hoogmoed.

De ondergang van Ninevé aangekondigd — hoofdstuk 1

  1. Beschrijving van God als rechter over Ninevé — hoofdstuk 1: 1 – 8
  2. Aankondiging van Ninevé’s ondergang— hoofdstuk 1: 9 – 14
  3. Ninevé’s ondergang als het ‘goede nieuws’ voor Gods volk—hoofdstuk 1: 15

De ondergang van Ninevé beschreven — hoofdstuk 2: 1 - 13

  1. De aanval op de stad — hoofdstuk 2: 1 – 10
  2. De verwoeste stad — hoofdstuk 2: 11 – 13

De ondergang van Nineve verdiend — hoofdstuk 3

  1. Ninevé’s schuld— hoofdstuk 3: 1 – 13
  2. De onontkoombaarheid van de ondergang — hoofdstuk 3: 14 - 19