Broeders in Christus

De profetie van Micha

Auteur — Micha

Tijd — 735 - 700 v.Chr.

Samenvatting — Micha was een voorloper en tijdgenoot van Jesaja. Zijn boodschap betekende hetzelfde voor het zuidelijke koninkrijk Juda als die van Amos voor het noordelijke koninkrijk Israël. Beiden bekritiseerden fel de rijken en machtigen die de armen onderdrukten. Micha’s boodschap gaat over de vernieuwing van het ‘overblijfsel’ van het volk dat rest na het komende oordeel, de oprichting van het Koninkrijk Gods door het geslacht van David, en de bekering van de overige volken in dat Koninkrijk. Het besluit met een zegevierende uiting van geloof, die we moeten zien tegen de achtergrond van het materialisme en de corruptie van de regering van Achaz.

Opschrift — hoofdstuk 1: 1

Het naderende oordeel over Israël en Juda wegens hun hardnekkige zonden — hoofdstuk 1: 2 - eind

  1. Aankondiging van Gods komende oordeel—hoofdstuk 1: 2 – 7
  2. De vreselijke consequenties van dit oordeel — hoofdstuk 1: 8– eind

De ondergang van de verdrukkers en valse profeten — hoofdstuk 2 - 3

  1. Aanklacht tegen de gewelddadige machthebbers en de valse profeten—hoofdstuk 2
  2. De aanklacht tegen de leiders van het volk — hoofdstuk 3

Een visioen van hoop van Hem die komt — hoofdstuk 4 - 5

  1. Het vrederijk van Gods komende koning — hoofdstuk 4
  2. De komende koning (Messias) uit het huis van David — hoofdstuk 5

De aanklacht van de Here tegen Israël — hoofdstuk 6 - 7

  1. Gods aanklachten en Israëls antwoord — hoofdstuk 6
  2. Israëls schuldbelijdenis —hoofdstuk 7: 1 – 10
  3. Israëls toekomstige verlossing — hoofdstuk 7: 11 – 13
  4. Micha’s oproep tot God — hoofdstuk 7: 14 – eind