Broeders in Christus

Het Bijbelboek Leviticus

Auteur — Mozes

Globale tijd — ca. 1.250 v.Chr.

SamenvattingHet derde boek van de Pentateuch is genoemd naar één van de twaalf zonen van Jakob, Levi, wiens nakomelingen door God werden aangewezen om op te treden als dienaren voor de eredienst. Het boek omvat de Joodse wetten betreffende de eredienst zowel voor de individuele Israëliet als voor het volk als geheel, inclusief de Grote Verzoendag en de offers. Het bevat wetten voor reinheid, zeden, ethiek en hygiëne die voor Israël van dagelijkse betekenis zouden zijn.

Dieroffers werden ingesteld als verzoening voor zowel individuele als nationale zonden.

Toetreding: Offers als basis van de relatie met God — hoofdstuk 1 - 17

  1. De offers (verzoening) — hoofdstuk 1 - 7
  2. Het priesterschap (bemiddeling) — hoofdstuk 8 - 10
  3. Het volk (reiniging) — hoofdstuk 11 - 16
  4. Het altaar (de ontmoetingsplaats)—hoofdstuk 17

Levenswandel: De verplichtingen voortkomen uit de relatie met God — hoofdstuk 18 - 27

  1. Voorschriften voor het volk — hoofdstuk 18 - 20
  2. Voorschriften voor de priesters — hoofdstuk 21 - 22
  3. Voorschriften voor de natie — hoofdstuk 23 - 24
  4. Voorschriften voor het land — hoofdstuk 25
  5. De relatie met God — hoofdstuk 26 – 27