Broeders in Christus

De Bijbelboeken van de Kronieken

Auteur — Mogelijk Ezra

Tijd — 1050 - 536 v.Chr.

Samenvatting — Net als het boek Koningen, vormden 1 en 2 Kronieken volgens de Joodse traditie oorspronkelijk één boek. De Kronieken zijn echter niet zomaar een herhaling van de geschiedenis die al in de boeken Samuel en Koningen staat opgeschreven. Het boek Kronieken werd geschreven om het volk te herinneren aan hun volledige geschiedenis, en hun positie onder de andere volken. De nadruk ligt hier op de geschiedenis van de priesterlijke eredienst vanaf de dood van Saul tot en met het eind van de Babylonische ballingschap. Kronieken bevat meer detail over de organisatie van de eredienst, van godsdienstige plechtigheden, van Levieten en zangers, en over de relatie tussen koningen en godsdienst, dan het boek Koningen. De geschiedenis van het noordelijke rijk is uit de Kronieken weggelaten omdat die niet van belang was voor de ontwikkeling van de ware godsdienst te Jeruzalem.


1 KRONIEKEN

Geslachtregisters — hoofdstuk 1 - 9

 1. De aartsvaders—hoofdstuk 1
 2. Juda—hoofdstuk 2 - 4: 23
 3. Simeon—hoofdstuk 4: 24 – eind
 4. De overjordaanse stammen—hoofdstuk 5
 5. Levi—hoofdstuk 6
 6. De overige stammen (uitgezonderd Dan!) —hoofdstuk 7 - 8
 7. De bevolking van Jeruzalem—hoofdstuk 9: 1 – 34
 8. De Gibeonieten—hoofdstuk 9: 35 - eind

De regering van David — hoofdstuk 10 - 29

 1. Achtergrond: Sauls dood — hoofdstuk 10
 2. Davids regering — hoofdstuk 11 - 21
 3. Davids voorschriften voor de eredienst — hoofdstuk 22 – 26
 4. Davids laatste daden – hoofdstuk 27-29

 

2 KRONIEKEN

De regering van Salomo — hoofdstuk 1 - 9

 1. Salomo’s troonsbestijging — hoofdstuk 1
 2. Salomo’s tempelbouw — hoofdstuk 2 - 7
 3. Salomo’s regering — hoofdstuk 8 - 9

Het koninkrijk Juda — hoofdstuk 10 - 36

 1. De scheuring van het rijk—hoofdstuk 10 - 11
 2. De regeerders van Juda—hoofdstuk 12 - 36: 16
  • Rechabeam—hoofdstuk 12
  • Abia—hoofdstuk 13
  • Asa—hoofdstuk 14 - 16
  • Josafat—hoofdstuk 17 - 20
  • Joram—hoofdstuk 21
  • Achazja—hoofdstuk 22: 1 – 9
  • (Atalja als regentes—hoofdstuk 22: 10 - 23: eind)
  • Joas—hoofdstuk 24
  • Amasja—hoofdstuk 25
  • Uzzia—hoofdstuk 26
  • Jotam—hoofdstuk 27
  • Achaz—hoofdstuk 28
  • Hizkia de hervormer—hoofdstuk 29 – 32
  • Manasse—hoofdstuk 33: 1 – 20
  • Amon—hoofdstuk 33: 21 – eind
  • Josia de hervormer—hoofdstuk 34 - 35
  • Joachaz, Jojakim, Jojakin, Sedekia—hoofdstuk 36: 1 - 16
 3. Wegvoering in ballingschap—hoofdstuk 36: 17 – 21
 4. Toestemming om terug te keren—hoofdstuk 36: 22 – eind