Broeders in Christus

Het Bijbelboek Jozua

Auteur — Jozua

Globale tijd — ca. 1230 v.Chr.

Samenvatting — Jozua werd door God gekozen als Mozes’ opvolger, om het volk in het beloofde land te brengen. Het boek schetst de verovering en bezetting van het beloofde land door Israël onder Jozua’s militaire leiding. God bepaalt duidelijk dat alle inwoners van het land volkomen verdreven of vernietigd moeten worden om verzekerd te zijn van geestelijke reinheid en volledige toewijding aan God.

Intocht in het beloofde land — hoofdstuk 1: 1 - 5: 12

 1. Gods opdracht aan Jozua — hoofdstuk 1: 1-9
 2. Jozua mobiliseert het volk voor de overtocht over de Jordaan — hoofdstuk 1: 10-eind
 3. De missie van de verspieders — hoofdstuk 2
 4. De overtocht over de Jordaan — hoofdstuk 3 - 4
 5. Besnijdenis en Pascha te Gilgal — hoofdstuk 5: 1-12

Verovering van het beloofde land — hoofdstuk 5: 13 - 12: eind

 1. Verschijning van de Gods legercommandant — hoofdstuk 5: 13 - 6: 5
 2. Verovering van het centrale deel van het land — hoofdstuk 6: 6 - 8: 29
 3. Bevestiging van het Verbond als de wet voor het volk — hoofdstuk 8: 30-eind
 4. Verovering van het zuiden — hoofdstuk 9 - 10
 5. Verovering van het noorden — hoofdstuk 11: 1-15
 6. Overzicht van de veroveringen — hoofdstuk 11: 16-eind
 7. Aanhangsel: lijst van de verslagen koningen — hoofdstuk 12

Verdeling van het beloofde land — hoofdstuk 13 - 22

 1. Gods gebod om het land te verdelen — hoofdstuk 13: 1-7
 2. Het gebied van de overjordaanse stammen — hoofdstuk 13:8-eind
 3. Het begin van de verdeling van Kanaän — hoofdstuk 14
 4. Het gebied van de stam Juda — hoofdstuk 15
 5. Het gebied van de stammen van Jozef — hoofdstuk 16 - 17
 6. Het gebied van de zeven overige stammen — hoofdstuk 18 - 19
 7. Het erfdeel van Levi — hoofdstuk 20 - 21: 42
 8. Samenvatting van de verovering en de verdeling — hoofdstuk 21: 43-eind
 9. Aanhangsel: Terugkeer van de overjordaanse stammen — hoofdstuk 22

De laatste woorden van Jozua — hoofdstuk 23: 1 - 24: 33

 1. Afscheidsrede van Jozua tot de hoofden van het volk — hoofdstuk 23
 2. Verbondsvernieuwing te Sichem — hoofdstuk 24: 1-28
 3. Aanhangsel: Dood van Jozua en het daaropvolgende gedrag van Israël — hoofdstuk 24: 29-eind