Broeders in Christus

De profetie van Jona

Auteur — Onbekend

Globale tijd — Het verhaal speelt waarschijnlijk kort na 800 v.Chr., maar kan later te boek zijn gesteld

Samenvatting — Het boek gaat over de opdracht aan Jona om de stad Nineve, (de hoofdstad van Assyrië) te waarschuwen dat zij zich moet bekeren en Gods geboden gehoorzamen om de verwoesting, die God anders zal brengen, te voorkomen. Israël werd door Assyrië zwaar onderdrukt en Jona heeft geen zin om met zijn prediking Assyrië te redden van de ondergang.  Hij vlucht daarom de andere kant uit. Maar in een storm wordt hij door de scheepsbemanning overboord gegooid en verzwolgen door een grote vis. Na drie dagen wordt hij door de vis weer uitgespuugd. Vervolgens predikt hij toch de boodschap aan het volk van Ninevé, dat zijn boodschap gelooft en zich bekeert van zijn zonden.

Op de vlucht — hoofdstuk 1: 1 - 17

  1. Gods opdracht— hoofdstuk 1: 1 – 2
  2. Jona’s mislukte vlucht naar Tarsis — hoofdstuk 1: 3-14
  3. Overboord gegooid en verslonden — hoofdstuk 1: 15 - 17

In gebed — hoofdstuk 2

Jona’s gebed en redding

Aan het prediken — hoofdstuk 3: 1 - 10

  1. Nieuwe opdracht van God — hoofdstuk 3: 1 – 2
  2. Jona’s prediking — hoofdstuk 3: 3 – 4
  3. Ninevé’s bekering— hoofdstuk 3: 5 – 9
  4. Ninevé’s verwoesting afgewend — hoofdstuk 3: 10

Jona’s reactie — hoofdstuk 4

  1. Jona’s klacht — hoofdstuk 4: 1 -3
  2. De wonderboom en de worm — hoofdstuk 4: 4 – 8
  3. De les hieruit — hoofdstuk 4: 9 - 11