Broeders in Christus

Het Bijbelboek Job

Auteur — Onbekend

Globale tijd — Mogelijk rond 1.500 v.Chr.

SamenvattingJob is waarschijnlijk het eerste poëtische boek van het Oude Testament. Het beschrijft het zieleleed van een rechtvaardig man als zijn drie vrienden proberen de oorzaak te verklaren van het onheil dat Job is overkomen en dat hem heeft beroofd van zijn rijkdom, familie en gezondheid. In de dialoog tussen Job en zijn vrienden geeft ieder zijn mening over de oorzaken van zulke moeilijkheden. De les van het boek Job is dat de ‘beloning’ voor rechtvaardigheid niet altijd in dit leven komt, maar soms pas daarna. Dat is het inzicht dat Job al redenerende verwerft, maar dat zijn drie vrienden weigeren in te zien.

 Jobs tegenspoed — hoofdstuk 1: 1 - 2: 13

  1. Beschrijving van Job — hoofdstuk 1: 1-5
  2. Jobs tegenspoed — hoofdstuk 1: 6 - 2: 10
  3. Komst van Jobs drie vrienden — hoofdstuk 2: 11-13

Debatten tussen Job en zijn drie vrienden — hoofdstuk 3 - 31

  1. Eerste debatcyclus—hoofdstuk 3 - 14
  2. Tweede debatcyclus—hoofdstuk 15 - 21
  3. Derde debatcyclus—hoofdstuk 22 - 25

Jobs laatste betoog — hoofdstuk 26 - 31

De rede van Elihu — hoofdstuk 32 - 37

Jobs herstel — hoofdstuk 38 - 42

  1. Gods eerste uitdaging aan Job — hoofdstuk 38 - 39
  2. Gods tweede uitdaging aan Job — hoofdstuk 40 - 41
  3. Jobs nederigheid en herstel — hoofdstuk 42