Broeders in Christus

De profetie van Jeremia

Auteurs — Jeremia en Baruch

Tijd — 630 - 575 v.Chr.

Samenvatting — Jeremia waarschuwt het volk dat Jeruzalem verwoest zal worden, en het volk zelf als slaven in ballingschap zal worden gevoerd, door de dreigende militaire macht van de Babyloniërs. Hij sluit daarbij aan bij het in die tijd teruggevonden ‘wetboek’, waar Gods oordelen in staan aangekondigd. Hij tracht het volk van Jeruzalem ervan te doordringen dat zij zich van hun goddeloze leven moeten bekeren, maar zij luisteren niet. Hij waarschuwt verder tegen de valse profeten die het volk op de verkeerde weg leiden met hun bedrieglijke leer en leugens. Hij spoort de Israëlieten aan om zich te onderwerpen aan het Babylonische gezag omdat Babel Gods strijdwapen is. Ze luisteren echter niet naar zijn waarschuwingen, en het volk gaat uiteindelijk in ballingschap naar Babel. Hij voorzegt tweemaal dat de ballingen na in totaal 70 jaar van Babylonische overheersing terug zullen keren om Jeruzalem en de Tempel te herbouwen.

Opschrift en de roeping van Jeremia — hoofdstuk 1

De eerste boekrol, meest uit de dagen van Josia — hoofdstuk 2 - 10

 1. De aanklacht tegen het volk — hoofdstuk 2 – 4:2
 2. Het onheil uit het noorden — hoofdstuk 4: 3 -6: eind
 3. De tempelprediking ten tijde van Jojakim — hoofdstuk 7:1-15
 4. Aanvullingen op de eerste rol en herhaling van het onheil uit het noorden — hoofdstuk 7:16-10:eind

De tweede boekrol, uit de dagen van Jojakim — hoofdstuk 11 - 17

 1. Verdere  aanklachten tegen het volk — hoofdstuk 11 – 13:14
 2. De vijand uit het noorden — hoofdstuk 13: 15 –eind
 3. Verdere lessen — hoofdstuk 14 –17

Diverse geschriften van Jeremia en Baruch, uit diverse tijden na Josia — hoofdstuk 18 - 26

 1. De pottenbakker en het aardewerk — hoofdstuk 18 – 20
 2. Sedekia’s eerste gezantschap — hoofdstuk 21:1-10
 3. Over de slechte koningen: Joachaz, Jojakim en Jojachin — hoofdstuk 21:11- 22:eind
 4. De rechtvaardige Spruit (de Messias) — hoofdstuk 23:1-8
 5. Diverse profetieën — hoofdstuk 23:9-25:eind
 6. De gevolgen van bovenstaande tempelprediking — hoofdstuk 26

Diverse geschriften, uit de tijd van Sedekia — hoofdstuk 27 – 35

 1. Onderwerping aan de Babyloniërs — hoofdstuk 27 – 29
 2. Beloften van herstel en een nieuw verbond — hoofdstuk 30– 33
 3. Waarschuwingen — hoofdstuk 34-35

Belegering en ondergang, uit de tijd van Sedekia — hoofdstuk 36 – 45

 1. Jeremia en Sedekia — hoofdstuk 36 – 39
 2. Jeremia’s lot na de val van Jeruzalem — hoofdstuk 40– 43:7
 3. De vlucht naar Egypte en nieuwe geloofsafval — hoofdstuk 43:8-44:eind
 4. Gods belofte aan Baruch (uit de tijd van Jojakim) — hoofdstuk 45

Profetieën tegen de naties — hoofdstuk 46: 1 - 51: 64

 1. Over Egypte — hoofdstuk 46
 2. Over de Filistijnen — hoofdstuk 47
 3. Over Moab — hoofdstuk 48
 4. Over de Ammonieten — hoofdstuk 49: 1 – 6
 5. Over Edom — hoofdstuk 49: 7 – 22
 6. Over Damascus — hoofdstuk 49: 23 – 27
 7. Over de Arabieren — hoofdstuk 49: 28 – 33
 8. Over Elam — hoofdstuk 49: 34 – 39
 9. Over Babel, haar toekomstige ondergang — hoofdstuk 50 - 51

Historisch aanhangsel — hoofdstuk 52

 1. De val en ballingschap van Juda—hoofdstuk 52 :1 – 30
 2. De begenadiging van Jojakin—hoofdstuk 52: 31 - 34


Bij de redactie van Met Open Bijbel kunt u een boek aanvragen met de thema's en achtergrond van het boek Jeremia

Voor meer informatie schrijf aan:   lectuur@broedersinchristus.nl