Broeders in Christus

De profetie van Hosea

Auteur — Hosea

Tijd — ca. 750 v.Chr.

Samenvatting — Het boek Hosea beschrijft Gods geduld met het noordelijke rijk Israël dat opstandig en ontrouw is. Maar het maakt de Israëlieten wel duidelijk dat er uiteindelijk een oordeel zal zijn voor ieder die bewust opstandig blijft. Hosea’s eigen huwelijk met de ontrouwe Gomer wordt gebruikt als een symbolische voorstelling van Israëls ontrouw jegens God.

Het huwelijksleven van de profeet — hoofdstuk 1 - 3

 1. Hosea’s huwelijk met Gomer, als beeld—hoofdstuk 1
 2. Het trouweloze Israël veroordeeld en hersteld—hoofdstuk 2
 3. Hosea koopt zijn trouweloze vrouw terug—hoofdstuk 3

Israël trouweloos en daarvoor veroordeeld — hoofdstuk 4 - 13

 1. Volk en priesters beide schuldig, beide veroordeeld — hoofdstuk 4
 2. De schuld van de leiders van het volk — hoofdstuk 5
 3. Israëls smeekbede en Gods antwoord — hoofdstuk 6
 4. Israëls vertrouwen op buitenlandse machten i.p.v. op God — hoofdstuk 7-8
 5. Israëls ballingschap aangekondigd—hoofdstuk 9
 6. Israëls geloofsafval sinds de dagen van de richters—hoofdstuk 10
 7. Gods liefde en Israëls ondankbaarheid—hoofdstuk 11
 8. Lessen uit het verleden: het volk gedraagt zich als Jakob vóór zijn bekering, het is daarmee een Jakob en geen Israël—hoofdstuk 12
 9. Lessen uit het verleden: Israëls gouden kalveren als weerspiegeling van het gouden kalf in de woestijn—hoofdstuk 13

Oproep tot bekering en vernieuwing — hoofdstuk 14

 1. Laatste oproep tot bekering en belofte van herstel voor wie zich bekeert — hoofdstuk 14:1-9
 2. Oproep om de lessen van deze profetie ter harte te nemen— hoofdstuk 14:10