Broeders in Christus

De profetie van Ezechiƫl

Auteur — Ezechiël

Tijd— 593 - 560 v.Chr.

Samenvatting — Dit boek beschrijft de werkzaamheden van de profeet Ezechiël tijdens de Babylonische ballingschap. Hij was een tijdgenoot van Jeremia, maar predikte onder de ballingen in Babylonië, die al daarheen waren gebracht onder de eerste wegvoering. Hij bestrijdt de misvatting dat deze ballingen de afvalligen zijn en dat zij die in het land zijn achtergebleven blijkbaar beter zijn. Hij veroordeelt in soms felle beelden en bewoordingen de geloofsafval van de achtergeblevenen, maar spaart ook de ballingen niet. Toch zal God juist uit die ballingen een getrouwe ‘rest’ terugbrengen. Uiteindelijk zal dat uitlopen op de vestiging van Gods koninkrijk en een nieuwe tempel.

Het boek laat zich samenvatten in één regelmatig terugkerende zin: "Zij zullen leren dat God is HEER (Jahwé)":

 • Hoofdstukken 2-24: Israël zal leren dat God HEER is (zie bijv Ezechiël 13:14, 21, 23).
 • Hoofdstukken 24-32: De buurvolken zullen leren dat God HEER is (zie bijv Ezechiël 28:22-23; 29:6)
 • Hoofdstukken 33-39: De hele wereld zal leren dat God HEER is (zie bijv Ezechiël 38:23; 39:6-7).
 • Hoofdstuk 40-48: De hele wereld zal in Gods tempel Hem aanbidden.

Met als afsluitende boodschap "Voortaan heet de stad [Jeruzalem]: De HEER is daar" (laatste zin van  het boek).

Ezechiëls eerste profetische periode: Jeruzalems zonden en afgoderij — hoofdstuk 1 - 24

 1. Ezechiëls roeping—hoofdstuk 1 - 3
 2. De ondergang van stad en staat uitgebeeld—hoofdstuk 4 - 7
 3. Het komende oordeel over Jeruzalem— hoofdstuk 8 - 11
 4. De onontkoombare ballingschap—hoofdstuk 12 - 19
 5. Jeruzalems ontrouw — hoofdstuk 20 - 24

Profetieën tegen de volken: De universele soevereiniteit van God — hoofdstuk 25 - 32

 1. De buurvolken: Ammon, Moab, Edom en Filistea—hoofdstuk 25
 2. De handelsnatie Fenicië—hoofdstuk 26 - 28
 3. De grootmacht Egypte—hoofdstuk 29 - 32

Ezechiëls tweede profetische periode: Jeruzalem hersteld maar bedreigd — hoofdstuk 33 - 39

 1. Ezechiël opnieuw aangesteld —hoofdstuk 33
 2. God Zelf als de Goede Herder van zijn volk — hoofdstuk 34
 3. Herstel van het land — hoofdstuk 35 - 36
 4. Herstel van het volk — hoofdstuk 37
 5. De vruchteloze aanval van de wereld op Israël — hoofdstuk 38-39

De nieuwe tempel en de nieuwe wet — hoofdstuk 40: 1 - 48: 35

 1. De nieuwe tempel — hoofdstuk 40 - 43
 2. De nieuwe eredienst — hoofdstuk 44 - 46
 3. De nieuwe verdeling van het land — hoofdstuk 47 – 48