Broeders in Christus

Ester aan het Perzisch hof

Auteur — Mordechai?

Tijd — ca. 450 v.Chr.

Samenvatting — Het boek Ester is een historisch boek dat speelt in de tijd na de ballingschap, ten tijde van de Perzische koning Xerxes (485-465 v.Chr.). Het beschrijft het plan van Haman, de eerste minister van de Perzische koning, om de Joden uit te roeien. Dit plan wordt verijdeld door Esther, de koningin van Perzië, die zelf een Jodin is. Het boek verduidelijkt de achtergrond en de betekenis van het Joodse Purimfeest.

  1. Koningin Wasti vervangen door Ester — hoofdstuk 1- 2
  2. Haman beraamt een aanslag tegen de Joden — hoofdstuk 3
  3. Mordechai en Ester proberen hun volk te redden — hoofdstuk 4-5
  4. Haman voor Mordekai vernederd — hoofdstuk 6: 1 - 14
  5. Mordechai en Ester krijgen de medewerking van de koning— hoofdstuk 7
  6. Het reddingsplan, de wraak van de Joden op hun vijanden — hoofdstuk 8- 9:17
  7. De instelling van het Purimfeest en slot — hoofdstuk 9: 18 – 10: eind