Broeders in Christus

De Karmel

KarmelHaifa (de toegangspoort tot Israël) is gelegen aan de gelijknamige baai aan de Middellandse Zee en heeft een grote haven. Het is de derde stad van het land met ± 290.000 inwoners, en is in drie slingerende gordels tegen de hellingen van het Karmel (boomgaard/wijngaard) gebergte gebouwd. De moderne stad breidt zich steeds verder over de bergen uit. De gebouwen op de 500 meter hoge kam, gekroond door een hoge slanke toren, zijn ontworpen door de beroemde Duits-Braziliaanse architect Oskar Niemeyer. Er is een universiteit en de belangrijkste Technische Hogeschool van Israël, met duizenden studenten. Deze TH is in het hoogste gelegen deel van de stad gebouwd. Van hieruit heeft men een prachtig uitzicht over de baai richting Akko, dat ±15 km ten noorden daarvan ligt op de bergen van opper Galilea.

Ten zuidoosten meandert de beek Kison. Deze stroomt vanaf het Tabor gebergte naar de Middellandse Zee, door de vlakte van Jizreël, langs de 20 km lange en 8 tot 10 km brede bergrug, die naar het westen toe geleidelijk hoger wordt (tot 552 m) en dan binnen het stedelijke gebied van Haifa steil naar de zee afdaalt. De naam Haifa komt het eerst voor in de Talmoed (3e eeuw). Misschien is die ontstaan uit ‘Hof Jafee’ wat mooie kust betekent.

Ten tijde van Koning Achab en de profeet Elia waren er waarschijnlijk moerassen langs de beek gelegen. Hier riep Elia (zijn naam betekent: mijn God is Jahwe) het volk Israël bijeen, met de Baälpriesters. In een treffende beeldspraak vergeleek hij het volk Israël met een vogel die op een tak balanceert: bij een gaffel aarzelt hij hoe hij verder zal gaan, hij heeft één poot op de linker- en één poot op de rechtersteel van de gaffel en dat maakt een dwaze indruk. Zo ging Israël mank aan beide kanten (1 Koningen 18:21), omdat het geen keus kon maken tussen het dienen van Jahwe en Baäl. Ook wij hebben te kiezen!! Want de aantrekkingskracht van de Baälcultus lag in het menselijk verlangen naar materiële voorspoed en naar bevrediging van het driftleven, zodat Elia’s getuigenis op de Karmel nog steeds actueel is.