Broeders in Christus

Kana

KanaIn het kleine dorpje Kana in Galilea deed Jezus op een bruiloft van verwanten zijn eerste wonder. Niet alleen het bruidspaar, ook de discipel Natanaël kwam uit Kana (Johannes 21:2). Toen Filippus tegen hem zei: “We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!” (1:46). Reageerde hij schamper: “Kan uit Nazaret iets goeds komen?” (46). Kana lag niet ver (ongeveer 8 km ten noordoosten) van Nazaret, en Filippus wist daarom heel goed dat Nazaret maar een eenvoudig dorpje was. Kana zelf was nog kleiner, het was slechts een gehucht.

Maar is het huidige Kana wel het Kana van Jezus? In December 2004 deden Israëlische archeologen opgravingen onder de Arabische stad Kafr. Ze ontdekten toen een oud Joods stadje, met een deel van de stadswallen, resten van gebouwen, een ritueel bad, grote stenen watervaten en vele huishoudelijke voorwerpen. Het bad had een afmeting van 2 bij 4,5 meter en was voorzien van een dak. Ook werden hier restanten van een Joodse nederzetting uit de Romeinse tijd gevonden. Daarin lagen tunnels, die werden gegraven door Joden die de nederzetting tegen de Romeinse legioenen wilden beschermen tijdens de grote opstand in het jaar 66. Na de plundering door de Romeinen lag het gebied verlaten, totdat de ruïnes in de eerste eeuw weer werden bewoond. Door eerdere opgravingen wist men dat deze bewoners Galilese Joden waren, die de nederzetting Kana van de Galileërs noemden. De archeologen zijn er daarom van overtuigd, dat het hier inderdaad om de Bijbelse plaats Kana in Galilea gaat.

Kafr (Kana) is een leuke plaats voor toeristen. Je beleeft er als het ware het wonder van Jezus. Bovendien is de omgeving erg mooi! Als je in de lente van Nazaret naar Kafr loopt, een route die Jezus ook gelopen zal hebben, kom je door een prachtig kleurrijk heuvelachtig landschap. De weg daalt af naar het meer van Galilea. Je ziet gouden korenvelden en begroeide hellingen met velden vol anemonen, granaatappelbomen en olijfbomen.