Broeders in Christus

Hebron

HebronHebron bestond al in de tijd van Abraham: “Daarna sloeg Abram zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten (eiken) van Mamre bij Hebron ...” (Genesis 13:18). Het is daarom één van de oudste bewoonde plaatsen van het land.

De oorspronkelijke naam van Hebron was Kirjat–Arba (Vier-Stad). Daar woonden reuzen. Hebron betekent verbond. In het Arabisch is de naam Kalil er-Rahman, dat is de stad van de vriend van God. Daarmee wordt Abraham bedoeld. Abraham woonde er vanaf de tijd dat Lot van hem wegtrok, en ook zijn zoon Isaak heeft er bijna zijn hele leven gewoond. Koning David heeft van daaruit 7 jaar over Juda geregeerd.

Abraham kocht vlak bij Hebron de spelonk Machpéla van de Hethiet Efron, om zijn vrouw Sara te kunnen begraven. Het werd het familiegraf van de aartsvaders van het volk Israël. Abraham, Isaak en Jakob met hun vrouwen zijn er in bijgezet. Herodes de Grote liet rond de spelonk een muur bouwen. Hiervan is tot op de huidige dag een deel bewaard gebleven. Daarom is deze heilige plaats voor Joden, Christenen en Moslims van grote waarde. De huidige moskee is een reconstructie van de Kruisvaarders basiliek, die over de spelonk en binnen de muur van Herodes de Grote werd gebouwd. Een deel wordt gebruikt als gebedplaats voor Joden en Moslims. Het gebied staat onder Palestijns gezag, maar de heilige plaatsen zijn voor toeristen toegankelijk.

Hebron ligt ca. 30 km ten zuiden van Jeruzalem. Het maakt deel uit van een langgerekt bergachtig plateau, waarvan het hoogste gedeelte tot 1000 m reikt. Met een ligging van 930 m boven Middellandse zee niveau is Hebron één van de hoogst gelegen steden van Israël.

De omgeving van Hebron is altijd zeer vruchtbaar geweest. Er valt een neerslaghoeveelheid van 500 tot 600 mm per jaar en het heeft een verrassend groot aantal bronnen en waterputten. Wijngaarden en olijfbomen gedijen er goed. Een voorbeeld hiervan brachten de 12 verspieders mee, door in het dal van Eskol, nabij Hebron, een rank met één druiventros af te snijden, die zij met twee man moesten dragen. Dit is tegenwoordig het nationale symbool voor toerisme van Israël.