Broeders in Christus

De Dode Zee

Dode ZeeDe naam Dode Zee komt in de Bijbel niet voor. De NBV heeft echter de naam wel opgenomen “… de Zoutzee, ofwel de Dode Zee ..” (Deuteronomium 3:17). De Grieken spraken over het asfaltmeer, en de Arabieren van Barh Loet, Zee van Lot (Genesis 19). De Zee van de vlakte, zoals dit binnenmeer in Genesis 14:3 wordt genoemd, is een reusachtig zoutvat en had in 1976 nog een oppervlakte van 920 km², bij een lengte van 76 km en een grootste breedte van 15,7 km. De zee ligt 394 onder de zeespiegel en is daarmee de laagste plek op aarde. Het heeft een grootste diepte van 400 m; dat is ca. 800 m beneden zeeniveau, De Zoutzee krijgt haar water uit de Jordaan en onderaardse bronnen; de regenval is zeer gering. Door de intense verdamping - het is er door een temperatuur die kan oplopen tot boven de 40° C zeer benauwd - is de zoutconcentratie buitengewoon hoog. Het water bevat tienmaal zoveel mineralen als dat van de oceanen en daarin is geen leven mogelijk. Het wordt wel gebruikt voor zoutwinning. De lengte van de Zoutzee is in 30 Jaar gekrompen naar 53 km. Geologisch gezien is dat een zeer snelle ontwikkeling. Het aftappen in Israël en Jordanië van 50% van het toevloeiende water voor irrigatie van landbouwgewassen, de bouw van dammen, en de lozing van ongezuiverd afvalwater hebben van de Jordaan een veralgde, stinkende, traag vloeiende stroom gemaakt. Eens stroomde er jaarlijks 1,3 miljard m³ water doorheen. Nu is dat nog amper 60 miljoen m³. Deze ontwikkelingen hebben mede geleid tot vermindering van instroom van water in de Zoutzee, waardoor het niveau meters is gedaald en de hotels gericht op medisch tourisme al 200 m van het meer af liggen. Toch wordt er nog wel steeds op medisch voorschrift gebaad. Er zijn plannen om een 190 km lang kanaal te graven door Jordanië, van Akaba aan de Rode Zee naar het zuidelijkste puntje van de Dode Zee, om water de Dode Zee in te laten. De wederkomst van Christus zal het water van de Dode Zee weer gezond maken: “Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de Vlakte en komt in de zee; … En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven, … dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven.” (Ezech. 47:8-9)