Broeders in Christus

De bron Charod

CharodIn de vlakte van Jizreël ligt, aan de voet van het gebergte Gilboa, de moderne nederzetting Gidona, die de herinnering aan Israëls richter Gideon levend houdt. Van daaruit kun je de 515 meter hoge heuvel Moré zien liggen. Aan de noordoostelijke voet van de Gilboa ontspringt de bron Charod, (= beeft; nu Ain Dsjloed geheten). Die brengt water voort met een temperatuur van ca. 25 ºC, dat na een korte bovengrondse loop onder de grond verdwijnt, om weer aan het oppervlak te komen in het mooie nationale parkje Gan Hashelosha. Het vormt eerst een klein meertje, waaruit de Nahr Dsjloed stroomt in de richting van Bet-Sean, waarna het met een groot verval in de Jordaan uitmondt.

In Richteren 7 wordt ons verteld hoe Gideon de Midianieten, één van Israëls vijanden, in een verrassende nachtelijke overval verslaat in de vlakte tussen de heuvel Moré en de bronnen van Charod. Vooraf krijgt Gideon van God de opdracht een keuze te maken uit de tienduizenden manschappen die hij heeft meegenomen. Wie ‘bang is en beeft’ mag naar huis. Het overgrote deel gaat. De achterblijvers worden opnieuw gezift. Zij krijgen de opdracht te drinken uit de bron. Degenen die met de hand het water zullen scheppen en opslurpen zijn geschikt om met Gideon de Midianieten te verslaan. De meesten gaan op hun knieën liggen om met hun mond bij het water te komen. Uiteindelijk blijven er slechts 300 man over. Zij omsingelen midden in de nacht het vijandelijke kamp, en op het teken van Gideon blazen zij op de horens en slaan de kruiken stuk waarin hun fakkels zitten, terwijl zij roepen: “Voor de HERE en voor Gideon”. Deze 300 mannen hadden geloof. Zij hebben het zwaard niet eens gebruikt! Zo werd Israël door God verlost van hun vijanden. Het volk kon later niet zeggen ‘onze eigen hand heeft ons verlost’!! Ook nu nog kun je bij het drinken uit de Charod bron kiezen of je op de knieën gaat liggen, of dat je het water met je hand opschept en het uit de hand drinkt. Degene die het laatste doen, zien in de verte de kibbutz Ein Charod met zijn museum voor moderne kunst, maar geen Midianieten.