Broeders in Christus

Betsaïda

Kidron dalAan de grenzen van Israël heerst gewapende vrede. Aan de noordgrens met buurman Libanon is de spanning regelmatig voelbaar. Maar ondanks dat wordt het noorden van Israël veel bezocht om uit oude dingen nieuwe dingen naar voren te zien komen. Daarom was de vreugde groot toen eind jaren 80 van de vorige eeuw, bij opgravingen de oorspronkelijke ruïnes van de stad Betsaïda (huis van de visvangst) werden blootgelegd. Onder deze ruïnes vonden archeologen een duizend jaar oudere stad met dikke muren, torens, en zelfs een geplaveid plein. Alles wijst erop dat dit Gesur moet zijn (zie 2 Samuël 3:3).

Na de verwoesting van Betsaïda  door de Romeinen, rond 70 na het begin van onze jaartelling, is de stad niet herbouwd. Dit betekent dat bij de herontdekking de tijd van het Nieuwe Testament letterlijk aan het licht kwam. Bij de opgravingen, die te bezichtigen zijn, is niet alleen een vissershuis, maar ook veel gereedschap om te vissen gevonden - zoals loden gewichten om de netten te laten zakken, en vishaken. Bij de stadspoort is een restant ontdekt van de tempel Julia- Livia. De viervorst Herodes Filippus verfraaide niet alleen de stad, maar noemde haar -  ter ere van de keizer - Betsaïda-Julias. In die tijd lag de stad aan de noordoostelijke oever van het meer van Galilea, niet ver van de plaats waar de Jordaan instroomt. Het meer is in de loop van de tijd kleiner geworden, o.a. door aardbevingen. Nu ligt de tell (puinheuvel) op 3 km afstand van de huidige oever.

In Betsaïda groeiden Filippus en de broers Petrus en Andreas op. Zij waren vissers op het meer en werden door Jezus geroepen om hem als zijn leerlingen te volgen. In de driehoek Kapernaüm, Chorazin en Betsaïda heeft de Here Jezus de meeste wonderen gedaan. Daarom maakte Jezus die steden het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen: “Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie” (Lucas 10:13-14).