Landelijk predikingsfonds

Het Landelijk Predikingsfonds valt formeel onder Kerkgenootschap Ekklesia der Broeders in Christus Ede. Zie daarom voor alle gegevens daar.

Actueel verslag 2015: Alle voorgenomen activiteiten hebben wij kunnen uitvoeren:

Het Tijdschrift Met Open Bijbel is vijf maal naar ca. 320 lezers in Nederland en België verzonden. Rond 170 boeken zijn aangevraagd en verzonden, naar aanleiding van boekbesprekingen in het tijdschrift en het versturen van een actuele boekenlijst naar de lezers.
Tientallen Bijbeleesroosters en andere hulpmiddelen voor het Bijbellezen werden aangevraagd en verzonden.
In Amersfoort is een Bijbeltentoonstelling gehouden.
Daarnaast zijn er 400 dvd’s gemaakt met presentaties, waarvan er ca. 300 met het januarinummer van 2016 zullen worden verstuurd naar lezers van Met Open Bijbel.

 
Voorgenomen bestedingen 2016 De volgende uitgaven worden voorzien voor 2016 (in Euro's):
  • Uitgeven en verzenden van boeken en tijdschriften:   ca. 6.500
  • Ontwikkelen website Met Open Bijbel:                       ca. 5.500
  • Overige uitgaven:                                                   ca. 1.000

Het overzicht van bezittingen/schulden en ontvangsten/uitgaven treft u aan in deze pdf: pdf

Copyright © 2011 Broeders in Christus