Ekklesia der Broeders in Christus Ede

Officiële naam: Kerkgenootschap Ekklesia der Broeders in Christus Ede
 
Publiek bekende naam:
 
Broeders in Christus
KVK nummer: 50722905
 
RSIN nummer:
 
819987700
Postadres: Broeders in Christus, Postbus 520, 3800 AM Amersfoort
 
Beleidsplan:
 1. Het houden van godsdienstige samenkomsten, in elk geval wekelijks, in een daartoe gehuurde ruimte.
 2. Het organiseren van Bijbelstudie- en andere bijeenkomsten; al dan niet met belangstellende niet-leden.
 3. Het verspreiden van het geloof door middel van lezingen, publicaties, folders, advertenties en andere beschikbare middelen.
 4. Het voorzien in noden en behoeften van geloofsgenoten en eventueel hun omgeving in binnen- en buitenland.
Bestuur: Het bestuur bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen uit de leden van de ekklesia, benoemd door de algemene vergadering van de ekklesia. Uit de bestuursleden benoemt zij een secretaris en een penningmeester.
 
Beloningsbeleid: De bestuursleden worden niet betaald en declareren geen door hen gemaakte kosten, tenzij deze gemaakt zijn voor het functioneren van de ekklesia en aantoonbaar zijn door middel van aankoop- en betaalbewijzen, niet anders dan bij andere leden van de ekklesia het geval kan zijn.
 
Actueel verslag ekklesia:

De ekklesia heeft haar voorgenomen activiteiten in 2015 geheel kunnen uitvoeren:

 • Op 51 van de 52 zondagen werden samenkomsten gehouden.
 • De ekklesia heeft eind maart, samen met een groep geloofsgenoten uit Engeland, een predikingscampagne gevoerd in de omgeving van Veenendaal en Amersfoort.
 • Samen met de ekklesia in Den Haag is in april een Bijbeltentoonstelling gehouden in Amersfoort
 • De ekklesia heeft een bedrag van 400 Euro kunnen overmaken naar het Christadelphian Bible Mission Welfare Fund (CBM WF) in Engeland, en het aan het comité daar overgelaten om het te besteden waar de nood het hoogst is. Daarnaast een bedrag van 250 Euro aan de Australian Christadelphian Bible Mission ten behoeve van aardbevingsslachtoffers in Nepal.
 • De ekklesia heeft een bijdrage van 500 Euro kunnen leveren aan de gezamenlijk met de ekklesia in Den Haag gevoerde predikingsactiviteiten, zoals het uitgeven van o.a. het Tijdschrift Met Open Bijbel, boeken, dvd’s en Bijbelleeshulpen.
Voorgenomen bestedingen ekklesia 2015 De ekklesia voorziet de volgende uitgaven voor 2016:
 • Zaalhuur voor zondagsamenkomsten:     ca. 2.000 Euro
 • Bijbeltentoonstelling in Ede:                   ca. 2.500 Euro
 • Bijdrage aan Landelijk Predikingsfonds*:  ca. 1.000 Euro
 • Bijdrage aan het CBM WF:                     ca. 1.000 Euro

* Het Landelijk Predikingsfonds is een fonds dat formeel valt onder de Ekklesia Ede, maar dat onder de verantwoordelijkheid valt van de Ekklesia Ede en de Ekklesia Den Haag. Om die reden wordt een van de Ekklesia Ede gescheiden boekhouding gevoerd  en verslaggeving gedaan. Zie de aparte pagina Landelijk Predikingsfonds.

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven treft u aan in deze pdf: pdf

Copyright © 2011 Broeders in Christus